რას ფიქრობთ ქ.ბათუმის მუნიციპალურ ტრანსპორტში ელექტრონული საბილეთო სისტემის დანერგვის შესახებ?

შედეგები

Loading ... Loading ...
არქივები დეკემბერი, 2010
საგზაო მოძრაობის კონტროლის სამსახური

შეიქმნა საგზაო მოძრაობის კონტროლის სამსახური, რომელიც აღიჭურვა უახლესი კომპიუტერული სისტემით. საგზაო მოძრაობის კონტროლის სამსახური სათანადო ორლაინ ვებ სერვისის მეშვეობით ახორციელებს მონიტორინგს, ყოველდღიურად 24 საათის განმავლობაში, ასევე  კავშირი აქვს მძღოლთან, ავტობუსში დამონტაჟებული სპეციალური მოწყობილობის საშუალებით.

გაეცანით სრულად ...
 
საბილეთო სისტემა

დღეისათვის შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტს“ არ გააჩნია საბილეთო სისტემა და მისი დანერგვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა კომპანიის  მენეჯმენტის განსახორციელებლად და წარმოადგენს ბათუმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის კორპორაციული განვითრების პროგრამის მნიშვნელოვან ნაწილს. ამ ეტაპზე მგზავრობის საფასურის – 30 თეთრის გადახდა მგზავრებს უხდებათ უშუალოდ მძღოლთან, მძღოლი თავის მხივ სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყოველდღიურ ამონაგებს აბარებს საწარმოს სალაროში და ხდება ყოველ სამარშრუტო ხაზზე […]

გაეცანით სრულად ...
 
მგზავრთა მონიტორინგის სამსახურის ჩამოყალიბება

ავტობუსების კომპანიას უნდა ჰქონდეს უნარი გააკონტროლოს ბილეთის გაყიდვის და მოხმარების ყველა ნაბიჯი, რათა თავიდან აიცილოს თაღლითობა და ბილეთის საფასურის გადაუხდელობა. აღნიშნული მოიცავს ეფექტური კონტროლისა და საჯარიმო სისტემას სპეციალური ბილეთების/მგზავრობის საფასურის კონტროლირების მეშვეობით ბილეთის საფასურის სწორად გადახდის მიღწევის მიზნით.

გაეცანით სრულად ...
 
დაგეგმილია დეპოს რეაბილიტაცია

ქ.ბათუმის მერიამ შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტს" დეპოს რეაბილიტაციისა და საბილეთო სისტემის დანერგვისათვის    1 860 000 ლარი გამოუყო. უახლოეს დღეებში  ჩატარება ტენდერი, რომლის შემდეგაც დაიწყება სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

გაეცანით სრულად ...
 
რუსთაველის ქ.-ზე მხოლოდ მუნიციპალური ტრანსპორტი იმოძრავებს