რას ფიქრობთ ქ.ბათუმის მუნიციპალურ ტრანსპორტში ელექტრონული საბილეთო სისტემის დანერგვის შესახებ?

შედეგები

Loading ... Loading ...
არქივები აგვისტო, 2011
დაინერგა საბილეთო სისტემა
Untitled-dddd1

ქ. ბათუმში მუნიციპალურ ტრანსპორტში წარმატებით დაინერგა ახალი ევროპული საბილეთო სისტემა, რომელიც ხელმისაწვდომი და პრაქტიკულია მოსახლეობისათვის. მგზავრი ავტობუსში ასვლისთანავე შტამპავს ბილეთს ვალიდატორში (მაკონტრელებელ აპარატში), რომელზეც ასახულია ავტობუსის ნომერი, მარშრუტი, თვე, რიცხვი და დრო.

გაეცანით სრულად ...