რას ფიქრობთ ქ.ბათუმის მუნიციპალურ ტრანსპორტში ელექტრონული საბილეთო სისტემის დანერგვის შესახებ?

შედეგები

Loading ... Loading ...
გრაფიკები

სამუშაო დღეებიორშაბათი-პარასკევი

 მარშრუტი

ბრუნის 

დაწყება

ინტერვალი 

წთ

ბოლო ბრუნის 

დაწყება

რუკა

1

07:05

9

21:38

დაწვრილებით

1ა

07:15

9

21:39

დაწვრილებით

2

07:20

17

20:48

დაწვრილებით

4

07:20

10

21:40

დაწვრილებით

7

07:35

13

21:14

დაწვრილებით

7ა

07:50

13

21:29

დაწვრილებით

8

06:10

13

22:15

დაწვრილებით

9

07:35

16

20:23

დაწვრილებით

10

07:10

16

20:30

დაწვრილებით

11

07:20

11

21:28

დაწვრილებით

12

07:10

12

20:34

დაწვრილებით

13

07:00

17

20:05

დაწვრილებით

15

06:40

28

18:48

დაწვრილებით

16

07:12

24

20:13

დაწვრილებით

17

06:55

24

19:59

დაწვრილებით

 

 

 

დასვენების დღეებიშაბათი-კვირა

 მარშრუტი

 №

ბრუნის დაწყება

ინტერვალი წთ

ბოლო ბრუნის   დაწყება

რუკა

1

07:20

11

21:27

დაწვრილებით

1ა

07:35

11

21:39

დაწვრილებით

2

07:35

17

20:45

დაწვრილებით

4

07:30

12

21:42

დაწვრილებით

7

07:35

13

21:14

დაწვრილებით

7ა

07:50

13

22:21

დაწვრილებით

8

06:00

15

22:30

დაწვრილებით

9

07:50

16

20:22

დაწვრილებით

10

07:00

16

20:30

დაწვრილებით

11

07:20

12

21:32

დაწვრილებით

12

07:10

13

20:10

დაწვრილებით

13

07:00

20

20:25

დაწვრილებით

15

06:40

35

20:05

დაწვრილებით

16

07:12

24

20:13

დაწვრილებით

17

06:55

24

19:59

დაწვრილებით