რას ფიქრობთ ქ.ბათუმის მუნიციპალურ ტრანსპორტში ელექტრონული საბილეთო სისტემის დანერგვის შესახებ?

შედეგები

Loading ... Loading ...
№ 17

 № 1   № 1a   № 2   № 4   № 7   № 7a   № 8   № 9   № 10   № 11   № 12   № 13   № 15   № 16   № 17