რეკლამა

რეკლამა მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

100 6626
მის: სულხან-საბა ორბელიანის. №13
ქ. ბათუმი, საქართველო
ტელ: 0422 247676
მობ: +995 577 403322

რეკლამა ტრანსპორტზე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და გავრცელებული მასიური რეკლამის საშუალებაა, რომელიც ფლობს გარკვეულ უპირატესობებს სხვა სარეკლამო მატარებლებთან შედარებით:
• მომხმარებლის მაღალი ყურადობა;
• მრავალჯერადი ზემოქმედება ფართო აუდიტორიაზე;
• მასიური ზემოქმედება;
• გავრცელების მაღალი და სწრაფი ხარისხი.
იქიდან გამომდინარე, რომ სატრანსპორტო გზები მოიცავს მთელს ქალაქს და მის მიდებარე ტერიტორიებს, რეკლამა ტრანსპორტზე არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, ოპერატიულად მიაწოდოთ მომხმარებელს ამა თუ იმ ბრენდის ვიზუალი და ინფორმაცია მის შესახებ.

რას ფიქრობთ ქ.ბათუმის მუნიციპალურ ტრანსპორტში ელექტრონული საბილეთო სისტემის დანერგვის შესახებ?