a a a
a a a

შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი" – ს 2019 წლის იანვრის სტატისტიკური მაჩვენებლები:


1. მარშრუტების რაოდენობა – 19

2. გაჩერებების რაოდენობა – 450
3. გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა – 919522
4. პოპულარული მარშრუტი 1 / 1ა – 95133 / 86676
5. არაპოპულარული მარშრუტი 2 / 2ა – 14577 / 6494
6. შეღავათით მოსარგებლე – 481828
7. უბილეთო მგზავრის ჯარიმა – 61
8. გარბენი (კმ) – 629609
9. მარშრუტების საერთო კმ – 462

რას ფიქრობთ ქ.ბათუმის მუნიციპალურ ტრანსპორტში ელექტრონული საბილეთო სისტემის დანერგვის შესახებ?