სამუშაო დღეები

ორშაბათი-პარასკევი

 

მარშრუტი

ბრუნის

დაწყება

ინტერვალი

წთ

ბოლობრუნის

დაწყება

რუკა

1

06:55

10

21:35

1

07:05

10

21:35

2

07:57

34

21:33

2ა

07:40 34 21:36  

3

07:30 16 21:06  

4

07:10

13

21:28

7

07:35

14

21:21

7

07:50

14

21:36

8

06:50

14

21:32

9

07:25

17

19:36

10

07:15

17

20:34

11

07:10

11

21:28

12

07:00

10

20:30

13

06:40

27

19:43

15

06:40

28

18:48

16

07:06

23

20:31

17

06:50

32

19:38

 

 

რას ფიქრობთ ქ.ბათუმის მუნიციპალურ ტრანსპორტში ელექტრონული საბილეთო სისტემის დანერგვის შესახებ?