სამუშაო დღეები

ორშაბათი-პარასკევი

 

მარშრუტი

ბრუნის

დაწყება

ინტერვალი

წთ

ბოლობრუნის

დაწყება

რუკა

1

07:05

9

21:38

დაწვრილებით

1

07:15

9

21:39

დაწვრილებით

2

07:15

22

20:05

დაწვრილებით

3

07:45 30 19:45  

4

07:20

12

21:32

დაწვრილებით

7

07:35

14

21:21

დაწვრილებით

7

07:50

14

21:36

დაწვრილებით

8

06:00

13

21:36

დაწვრილებით

9

07:25

16

19:41

დაწვრილებით

10

06:45

20

21:25

დაწვრილებით

11

07:10

11

21:28

დაწვრილებით

12

07:10

12

20:34

დაწვრილებით

13

06:40

28

19:16

დაწვრილებით

15

06:40

28

18:48

დაწვრილებით

16

07:14

26

20:14

დაწვრილებით

17

06:55

26

19:55

დაწვრილებით

რას ფიქრობთ ქ.ბათუმის მუნიციპალურ ტრანსპორტში ელექტრონული საბილეთო სისტემის დანერგვის შესახებ?