დასვენების დღეები

შაბათი-კვირა-სადღესასწაულო დღეები

მარშრუტი

 №

ბრუნისდაწყება

ინტერვალიწთ

ბოლობრუნის   დაწყება

რუკა

1

07:15

12

21:27

დაწვრილებით

1

07:30

12

21:42

დაწვრილებით

2

07:15

28

20:19

დაწვრილებით

3

06:45 30 19:45  

4

07:10

13

21:28

დაწვრილებით

7

07:35

14

21:21

დაწვრილებით

7

07:50

14

21:36

დაწვრილებით

8

06:00

16

21:44

დაწვრილებით

9

07:42

17

19:36

დაწვრილებით

10

06:45

20

20:25

დაწვრილებით

11

07:20

12

21:32

დაწვრილებით

12

07:00

14

20:18

დაწვრილებით

13

06:40

35

19:30

დაწვრილებით

15

06:40

28

18:48

დაწვრილებით

16

07:14

26

20:14

დაწვრილებით

17

06:55

26

19:55

დაწვრილებით

რას ფიქრობთ ქ.ბათუმის მუნიციპალურ ტრანსპორტში ელექტრონული საბილეთო სისტემის დანერგვის შესახებ?